Ouders

Ouders

Wie zijn we ?

Naast de schoolraad en de leerlingenraad vormt de ouderraad  de derde belangrijke inspraakpijler op het Sint-Michielscollege.

De ouderraad telt momenteel ruim 20 leden is samengesteld uit een vertegenwoordiging van ouders die aan het begin van elk schooljaar de wens uitdrukken om actief te zijn binnen het schoolgebeuren.

Onze werking is vergelijkbaar met deze van een ouderraad in de basisschool, maar het ‘schoolpoortcontact’ bestaat niet meer.  We respecteren ook het gegeven dat jongeren graag wat afstand nemen van de ouders, daarom zijn we misschien iets minder ‘zichtbaar’ aanwezig.  Maar dat neemt niet weg dat ook in het secundair een belangrijke rol is weggelegd voor geëngageerde ouders.  De extra’s die een ouderraad kan bieden betekenen immers een meerwaarde voor de ganse schoolgemeenschap.

We komen 5 keer per schooljaar met de volledige ouderraad samen.  Onze vergaderingen gaan op dinsdagavond door vanaf 20u in de Gailliaerdezaal van de school.  Aangezien de school veel belang hecht aan open communicatie en samenwerking is op deze vergaderingen ook steeds een vertegenwoordiging van de directie aanwezig.

Wat doen we ?

 1. Ondersteuning schoolbeleid
  Als vertegenwoordiging van alle ouders denken wij met de school mee rond thema’s die van belang zijn in het kader van de algemene vorming. We bieden ook ondersteuning bij de uitwerking ervan.Enkele voorbeelden: het mee inrichten van de schuldpreventieweek, verkeersactie (fluodag)
 2. Activiteiten organiseren
  Een andere taak van de ouderraad is het (mee) organiseren van activiteiten die bijdragen tot een sterk leer- en leefklimaat voor de jongeren.  Tijdens deze evenementen kunnen leerlingen, ouders, leerkrachten en directie elkaar ontmoeten in een informele sfeer.  Bij andere activiteiten staat dan weer het werven van fondsen centraal die aangewend worden voor pedagogisch-didactische doeleinden.  Door het organiseren van voordrachten in het kader van het jaarthema wil de ouderraad ook inspelen op informatienoden van ouders.Enkele voorbeelden: Sint-Michielsquiz, najaarsactiviteit / brunch, wijnactie, thema-avonden, een handje toesteken tijdens de opendeurdag, drank en hapjes bereiden / serveren tijdens de proclamatieVoor de organisatie van grote activiteiten worden eventueel afzonderlijke werkgroepjes gevormd.
 3. Informeren
  Enkele keren per schooljaar verspreiden we via mail onze digitale nieuwsbrief Ouders@school.  Zo houden we andere ouders en geïnteresseerden op de hoogte van geplande activiteiten, aankopen die in overleg met de school gebeurd zijn met de opbrengsten van o.a. de wijnactie en brengen we – met de nodige foto’s – verslag uit over voorbije evenementen.

Zin om mee te doen?

 1. Leden
  Nieuwe leden zijn steeds welkom ! Om lid te worden volstaat het om in te gaan op de uitnodiging voor de eerste vergadering van het schooljaar, of contacteer ons via mail.
 2. Ondersteuning – helpende handen:
  Misschien heb je geen tijd om bij de ouderraad te komen, maar wil je bij activiteiten wel eens mee drank serveren, brochures uitdelen, … ?  Graag !  Laat het ons maar weten.Want denk eraan: de ouderraad is er voor en door de ouders!

Het team 2016-2017

Naam                                                          ouder van

Sandra Lauryssen Lander Jespers 4LAA Voorzitter
Kim Houtmeyers Nolan Van Ginkel Ondervoorzitter
Nancy Schroeyers Nikki Kostense 3ECB1 Penningmeester
Olivier Lenssens Noa Lenssens 5WW1 Secretaris, afgevaardigde schoolraad, voorzitter schoolraad
Patrick Jespers Lander Jespers 4LAA Afgevaardigde schoolraad
Ineke Gulickx Lore De Vreese  en Janne De Vreese Afgevaardigde schoolraad
Marissa Spoormans Ninke Voeten lid
Nancy Primen Cédric Huygen lid
Gunter Lemmens Kristof Lemmens 3EcA1 lid
Ann Rombouts Victor Scheire 2LA2 lid
Lieke Hoppenbrouwers Eva Daelemans 2MO4 lid
Joeri Vanhoegaerden Raf Vanhoegaerden lid
Cindy Wood Yoran Stevens lid
Sven Van Look Thibau Van Look 2L lid
Patricia Dessers Cédric Folla en Jeroen Folla lid
Sandra Miechielsen Ferre Boes 1A lid
Wouter De Smet Tisse De Smet 1A2 lid
An Roegiers Lynn Dejace 1LA1 lid
Dominique Schaub Jonathan Schaub 4WE3 lid
Bert Pauels Nele Pauels 1AL3 lid
Erik Rombouts Sofie Rombouts 1AL3 lid
Natalie Van Der Voort Thibault Van Nederkassel 1 AL lid
Kurt Thierens Klaas Thierens 1A3 en Wannes Thierens 2MW5 lid
Wendy Vanroosbroek

 

Hét adres voor alle vragen, suggesties, … aan de ouderraad:
ouders@sintmichiel-schoten.be