1ste jaar

1ste jaar

De school biedt de leerlingen in het eerste jaar de keuze tussen het nemen van een pakket met een uur per week meer Frans, Nederlands, wiskunde en projectwerking – “Moderne”- of een pakket met Latijn.

Waarom is het kiezen voor het studeren van Latijn nog steeds interessant? We zijn de Romeinen en hun cultuur heel wat schatplichtig, bovendien is Latijn de basistaal van Frans, Spaans en Italiaans. Het studeren van Latijn helpt je bij “leren-leren”, maakt het makkelijker om woordenschat onder de knie te krijgen, je geheugen te trainen en te redeneren. Je kan teksten ontdekken die de boeiende wereld van de Romeinse cultuur openbaren en bovendien ontdek je hoe veel vandaag nog terug te vinden is van de cultuur van de Romeinen.

Als je niet kiest voor Latijn, en je kiest het pakket Moderne, kan je meer tijd besteden aan de studie voor Frans, Nederlands en wiskunde: ook dit leidt tot ASO-opties waarbij een brede waaier van mogelijkheden voor je open ligt.

  Moderne Latijn
godsdienst 2 2
natuurwetenschappen 2 2
aardrijkskunde 2 2
geschiedenis 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2
muzikale opvoeding 1 1
plastische opvoeding 2 2
techniek 2 2
Frans 5 4
Nederlands 6 5
wiskunde 5 4
klassieke studiën   4
STEM- EN TAALPROJECTEN 2 1
  32 32


In de STEM- en TAALPROJECTEN
doen de leerlingen van Moderne drie STEM-modules en drie TAAL-modules van 5 weken, de leerlingen die Latijn nemen hebben 2 STEM- en 1 TAALMODULE van 10 weken.

STEM staat voor “Science, Technology, Engineering and Mathematics” en houdt een uitdagende combinatie in van wetenschap, techniek, ontwerpen en wiskunde. Het doel is om in te spelen op de natuurlijke nieuwsgierigheid van leerlingen. In de STEM-modules leren leerlingen probleemoplossend te denken, gaan ze zelf creatief op zoek en wordt hun redeneervermogen aangescherpt. Er wordt rond concrete elementen gewerkt waardoor hun motivatie stijgt, omdat ze de link zien met de praktijk.

Daarnaast is het belangrijk dat leerlingen niet alleen met TAAL werken in de welomlijnde context van taallessen, maar ook in een brede waaier aan situaties met taal bezig zijn: actief en creatief. De taalprojecten bieden kansen om ongeremd met taal om te gaan en iedereen groeikansen te geven op zijn niveau.

Met de STEM- en TAAL-projecten is het de bedoeling om leerlingen voor te bereiden zowel op wiskundig-wetenschappelijke studierichtingen als op taal-studierichtingen: daarom is een versterking van de basis voor beide domeinen erg belangrijk  VOOR AL ONZE EERSTEJAARS LEERLINGEN.