Inschrijvingen

Inschrijvingen

Wanneer kan ik mijn zoon of dochter inschrijven?
Het inschrijvingsmoment is donderdag 15 maart 2018 van 18 uur tot 21 uur of op de Openschooldag van zondag 6 mei 2018 van 13 tot 17u.
Nadien kan u voor een inschrijving terecht na afspraak, op het nummer 03 658 54 68.

Bespaar tijd bij de inschrijving en bezorg onze school vanaf begin januari de nodige gegevens. Klik hier voor te gaan naar het formulier gegevens voor inschrijving.

Wat is een voorrangsleerling?
Broers of zussen van leerlingen hebben voorrang bij de inschrijving. Zij kunnen zich inschrijven tijdens een voorrangsperiode. Wij voorzien een inschrijvingsmoment voor hen op dinsdag 16 januari 2018 tussen 18:30 en 20:30.
Met broers en zussen bedoelen we kinderen die in dezelfde leereenheid verblijven als een ingeschreven leerling.

Wat kan er vooraf al aan de school worden doorgegeven? Hoe kan u op de inschrijvingsmomenten tijd besparen?
U kan vanaf begin januari via de website de gegevens van uw zoon of dochter en uzelf ingeven en aan ons bezorgen. Zo kunnen we tijdens de inschrijving meer tijd besteden aan het intake-gesprek waarbij we u en uw zoon of dochter beter leren kennen.
Let op! Dat is geen aanmelding en er wordt geen rangorde opgesteld als u deze gegevens ingeeft en doorzendt: het bespoedigt enkel de administratieve afhandeling bij de eigenlijke inschrijving.
Mochten er fouten of onduidelijkheden in de doorgestuurde gegevens staan, dan vormt dat geen probleem. Bij de eigenlijke inschrijving op school worden de gegevens weer opgeroepen en kunnen verbeteringen en toevoegingen worden aangebracht.

Hoe verloopt de inschrijving?

Bespaar tijd bij de inschrijving en bezorg onze school nu al de nodige gegevens.

Naast het overlopen of invullen van de gegevens, maken we veel tijd vrij om te praten over uw zoon of dochter voor wie u een inschrijving vraagt: waarin is hij of zij sterk? Wat moeten wij over hem of haar weten? Wat zijn aandachtspunten? Er is tijd om nog heel wat vragen van u of van de toekomstige leerling te beantwoorden.
Wat de administratie betreft moeten we uiteindelijk in het bezit zijn van fotokopieën van een aantal documenten. Een aantal van die documenten zal u nog niet hebben op de dag van de inschrijving.
U kan al fotokopieën meebrengen van deze documenten op de inschrijvingsdag. Maar u krijgt in ieder geval een herinneringslijstje mee van wat wij nog van u moeten ontvangen.

  • De identiteitskaart van de leerling
  • Het meest recente rapport
  • Trouwboekje (bladzijde met ouders en de bladzijde met de kinderen) of een uittreksel uit de geboorteakte of een bewijs van samenstelling gezin.
  • BASO-fiche (indien reeds meegegeven)
  • Eventueel: belangrijke medische attesten

Wanneer moeten alle documenten worden binnengebracht?
Op vrijdag 29 juni tussen 14 en 17 uur.

FAQ’s – veelgestelde vragen over de inschrijving.

Wat moet ik invullen bij voornaam? De eerste naam, alle namen of de roepnaam?
U moet alle voornamen van uw zoon of dochter invullen, in de juiste officiële schrijfwijze.

Welk adres moet ik ingeven?
Het adres waarop uw zoon of dochter gedomicilieerd is. Er is ruimte voor een apart adres van bv. vader en moeder.

Wat als ik fouten gemaakt heb of nog niet alle gegevens heb doorgezonden? Wat als wij nog twijfelen over de keuze van richting?
Dat is geen probleem. Bij de inschrijving op school worden de ingebrachte gegevens weer opgeroepen en overlopen. U heeft dan alle gelegenheid om de gegevens te laten verbeteren en/ of aan te vullen.

Moeten de gegevens van beide ouders worden meegedeeld?
Alle houders van de ouderlijke macht hebben recht op alle informatie van de school en de school heeft dus ook de contactgegevens van hen nodig. Als een ouder onbekend of overleden is, als er slechts één houder van het ouderlijk gezag is, als een ouder uit de ouderlijke macht ontzet is of als één ouder exclusief het ouderlijk gezag uitoefent, dan dient hiervan een bewijs te worden binnengebracht, in het laatste geval een kopie van het desbetreffende vonnis.

Moeten beide ouders aanwezig zijn bij de inschrijving?
Nee, één ouder is genoeg. De school zal veronderstellen dat de andere ouder instemt met de inschrijving van uw zoon of dochter op onze school. Maar als de school ernstig twijfelt aan de instemming van de ontbrekende ouder, kan de school eisen dat beide ouders uitdrukkelijk de inschrijving vragen.

Wat is een BASO-fiche? Wat moeten we doen als onze basisschool die (nog) niet heeft gegeven?
De BASO-fiche is een document waarop de basisschool gegevens meldt ten behoeve van de secundaire school: het gaat hier over gegevens over de zorg voor de leerlingen, belangstelling en mogelijkheden. Op die manier wil men bijdragen tot de continuïteit bij de overgang naar het secundair. De meeste basisscholen uit onze regio werken met een dergelijke fiche, maar de kans is groot dat die fiche pas laat op het schooljaar aan de ouders wordt gegeven. U kan ze ons bezorgen op het einde van juni, de dag waarop alle ontbrekende documenten kunnen worden binnengebracht.

Wat is de vastgelegde capaciteit voor de inschrijvingen voor het eerste jaar?
De Raad van Bestuur legde de maximale capaciteit voor de inschrijvingen voor het eerste jaar vast op 175.